På svenska

Advokatbyrå Schrey Ab

Advokatbyrå Schrey Ab är en advokatbyrå i Åbo med hela landet som verksamhetsområde. Vi har mångsidig erfarenhet av juridikens olika delområdena. Våra uppdrag hänför sig till största delen till byggverksamhet och boende, familje- och arvsrätt, skadestånds-, avtals- och arbetsrätt samt till straffrätt.

Vi betjänar våra klienter på finska, men om så önskas sköter vi uppdrag även på svenska och engelska.

Ta kontakt