Työsopimusasiat

Työsopimuskin kannattaa tehdä aina kirjallisesti

Lähes jokainen meistä solmii jossakin elämänsä vaiheessa työsopimuksen, suurin osa useita. Työsopimuksella ja sen ehdoilla on siten suuri merkitys elämäämme. Työsopimuksessa on nimensä mukaisesti kyse kahden osapuolen eli työnantajan ja työntekijän välisestä sopimuksesta. Turkulainen Asianajotoimisto Schrey Oy auttaa Sinua työsopimusasioissa – kysy lisää »

Työsopimus on syytä tehdä kirjallisesti. Vain kirjallisella sopimuksella voidaan myöhemmin luotettavasti todistaa, mitä on sovittu. Työsopimukseen on syytä ottaa ainakin seuraavat ehdot:

  • Työnteon alkamisajankohta
  • Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
  • Koeajan pituus (mikäli koeajasta on sovittu)
  • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
  • Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
  • Säännöllinen työaika
  • Vuosiloman määräytyminen
  • Irtisanomisaika ja sen määräytymisperuste

Mikäli työsopimusta jostakin syystä ei ole tehty kirjallisesti, on työnantaja kuitenkin velvollinen ilman eri pyyntöä antamaan työntekijälle viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista.

Suojan tarve etenkin työaikaan, työnteko-olosuhteisiin ja työsuhteen päättämismenettelyyn liittyen

Vaikka työoikeudessakin vallitsee vahvasti sopimusvapauden periaate, on sopimusvapautta katsottu useissa kohdin kuitenkin tarpeelliseksi rajoittaa. Ns. pakottavin lainsäännöksin on pyritty suojaamaan työntekijää, joka on työsuhteessa heikompi osapuoli. Työntekijän on katsottu olevan suojan tarpeessa etenkin sellaisten työsuhteen osa-alueiden kuten työajan, työnteko-olosuhteiden ja työsuhteen päättämismenettelyn osalta. Pakottavilla lainsäännöksillä säännellyistä työsuhteen ehdoista eivät sopimuksen osapuolet voi sopia tavalla, joka huonontaa työntekijän asemaa siitä, mikä se pakottavan lainsäännöksen mukaan olisi.

Ota yhteyttä