Testamentti

Milloin kannattaa laatia testamentti?

Turkulainen Asianajotoimisto Schrey Oy auttaa sinua testamentin suunnittelussa ja laadinnassa. Vaikka toimistomme sijaitsee Turussa, palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomen.

Meiltä voit kysyä testamintin laadintaan liittyviä kysymyksiä luottamuksella »

Uusperheet

Uusperheissa on hyvin sattumanvaraista kenelle perheen omaisuus lopulta päätyy. Ilman testamentteja jako riippuu kuolinjärjestyksestä. Pahimmassa tapauksessa omaisuutesi voi päätyä jopa puolisosi ex-puolisolle lapsien kautta. (ks. tarkemmin uusperheen perinnönjaon ongelmista www.perinto.com

Avioehdon rinnalle

Jos sinulla ei ole rintaperillisiä ja olet naimisissa, niin puolisosi perii sinut avioehdosta huolimatta. Mikäli tämä ei ole toivottava lopputulos, niin asia korjaantuu testamentilla.

Lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissuljenta

Monet laadituttavat testamentin vain ja ainoastaan siitä syystä, että haluavat sulkea lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden pois itseltä perittävään omaisuuteen.

Haluat kannattaa hyväntekeväisyysjärjestöä

Hyväntekeväisyysjärjestöt eivät koskaan ole laillisia perillisiäsi. Jos haluat, että omaisuutesi menee kokonaan tai osittain jollekin järjestölle, niin tämä onnistuu testamentilla.

Perilliselläsi on ulosottovelkoja

Mikäli perilliselläsi on ulosottovelkoja kuolinhetkelläsi, niin on mahdollista, että ulosottomies ulosmittaa velallisen perintöosuuden. Jos tämä ei ole toivottavaa, niin kannattaa ohjata omaisuus testamentilla jollekin muulle taholle, esimerkiksi perillisesi lapsille.

Hallinta ja omistusoikeus eri henkilöille

Testamentilla voi erikseen määrätä, että joku saa omaisuutesi hallinnan omistusoikeuden mennessä jollekin toiselle henkilölle. Testamentilla voi myös määrätä kuka saa omaisuutesi ensisaajan jälkeen.

Ehdollinen testamentti

Testamentilla voit määritellä ehtoja, joiden täyttyessä testamentin saaja on oikeutettu saamaan omaisuutesi. Voit esimerkiksi määritellä, että henkilö saa omaisuuden hallintaansa vasta täytettyään tietyn iän.

Verosuunnittelu

Testamentilla voit saavuttaa huomattavia veroetuja verrattuna testamentittomaan tilanteeseen. Testamentti on oivallinen laillisen verosuunnittelun väline.

Koska testamentin laadinnassa on huomattava määrä mahdollisuuksia ja huomioon otettavia asioita, suosittelemme, että laaditutat testamentin ammattilaisella. Testamentti on myös muotosidonnainen asiakirja, mikä tarkoittaa sitä, että jos tietyt muotoseikat eivät täyty, niin testamentti on tehoton.

Ota yhteyttä