Rikoksen uhri

Asianajopalvelut luottamuksella

Asianajotoimisto Schrey Oy on hoitaa rikosoikeudelliset tapaukset luottamuksella ja pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella. Toimistomme sijaitsee Turussa.

Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi, toimi seuraavasti:

  • Ota selvää, onko rikoksella silminnäkijää tai muuta todistajaa ja mikäli on, ota yhteystiedot talteen.

  • Selvitä heti rikoksen aiheuttamat vahingot ja mikäli mahdollista pyydä myös todistajaa painamaan vahingot mieleensä.

  • Tee rikoksesta ilmoitus poliisille ja pyydä ilmoitusjäljennös itsellesi.

  • Jos olet joutunut väkivaltarikoksen uhriksi, käy lääkärissä näyttämässä vammasi ja pyydä lääkäriä kirjaamaan ne ylös. Poliisi myös yleensä ottaa valokuvat vammoista.

  • Ota poliisikuulusteluun mukaan kaikki asiaan liittyvät todisteet ja asiakirjat.

  • Mikäli vähänkin epäilet, ettet kykene asiaa hoitamaan ilman asianajajan apua, ota yhteyttä - mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Esitutkinnan ja syyteharkinnan kautta käräjäoikeuteen

Kun poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi, siirtyy asia syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli syyttäjä ei päätä nostaa syytettä esimerkiksi todisteiden puuttumisen vuoksi, voi rikoksen uhri vielä itse ajaa syytettä käräjäoikeudessa. Riskinä tällöin on se, että rikoksen uhri asian hävitessään joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Syyttäjän ajaessa syytettä ei rikoksen uhri milloinkaan voi joutua korvaamaan syytetyn kuluja.

Mikäli syyttäjä nostaa syytteen, tulee asia vireille rikoksen tekopaikan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus järjestää asiassa pääkäsittelyn, jonne rikoksen uhri kutsutaan henkilökohtaisesti. Ennen pääkäsittelyä käräjäoikeus useasti pyytää rikoksen uhria toimittamaan korvausvaatimuksensa kirjallisesti käräjäoikeudelle. Tässä vaiheessa on yleensä jo hyvä ottaa yhteyttä asianajajaan.

Pääkäsittelyn päätyttyä käräjäoikeus antaa tuomion joko heti tai myöhemmin ns. kansliatuomiona. Kansliatuomion antamisen ajankohta ilmoitetaan pääkäsittelyssä.

Oikeudenkäynnin kustannukset

Tietyissä lähinnä vakavimmissa rikoksissa on rikoksen uhrilla oikeus saada tuloihin katsomatta lakimies avustajakseen valtion varoin. Muiden rikosten osalta rikoksen uhri (asianomistaja) voi saada oikeusapua samoin perustein kuin syytettykin. Oikeusavun saaminen ratkeaa asianosaisen tulojen perusteella. Rikoksen uhrin on kuitenkin ensisijaisesti käytettävä oikeudenkäynnin kustannuksiin kotivakuutukseen kuuluvaa oikeusturvavakuutusta, mikäli sellainen on. Oikeusturvavakuutuksissa on yleensä 15 %:n omavastuu.

Vahingonkorvaus

Rikoksen uhri voi saada korvausta kärsimistään vahingoista ainoastaan, mikäli korvausta vaatii. Ja vain vaadittu määrä voidaan tuomita. Oikeus ei siis milloinkaan tuomitse rikoksen uhrille korvauksia omasta aloitteestaan. Vaadittavista korvauksista on syytä keskustella asianajajan kanssa.

Jos syytetty tuomitaan rikoksesta, tuomitaan hänet pääsääntöisesti myös maksamaan vaaditut vahingonkorvaukset joko kokonaan tai osittain. Tuomitut varsin harvoin maksavat vahingonkorvauksia vapaaehtoisesti. Huolehdimme vahingonkorvausten perimisestä tuomitulta siirtämällä tarvittaessa tuomion täytäntöönpantavaksi ulosottoviranomaiselle. Maksukyvyttömien tuomittujen kyseessä ollessa teemme valtiokonttorille hakemuksen rikosvahinkojen korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Sekä tuomittu että asianomistaja voivat valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Myös syyttäjä voi valittaa. Hoidamme luonnollisesti myös muutoksenhakuun liittyvät toimet riippumatta siitä, kuka valituksen on tehnyt. Oikeusapu ja vastaavasti oikeusturvavakuutus kattavat toimet myös hovioikeuden osalta.

Ota yhteyttä