Huoltoriidat

Huoltajuusriidassa ensisijainen avaihtoehto on aina sovittelu

Ensisijaisena vaihtoehtona kaikissa lapsiriidoissa on sovittelu, koska pitkittyneet tapaamis- ja huoltoriidat ovat raskaita ja saattavat vaikuttaa lapseen kielteisesti. Mitä suuremmista erimielisyyksistä on kyse ja mitä suurempi rooli lapsella on riita-asian käsittelyssä, sitä suurempi on vahinkojen mahdollisuus. Lisäksi sovittelun etuja ovat edullisuus, nopeus ja joustavuus. Asianajotoimisto Schrey Oy auttaa sinua huoltajuusasioissa Turusta käsin koko Suomen alueella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Tarjoamme vanhemmille mahdollisuuden sovitteluun puolueettoman ammattilaisen johdolla tai vaihtoehtoisesti avustamme toista riidan osapuolta sovintoneuvotteluissa tai tuomioistuinsovittelussa.

Oikeudenkäynti

Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen huollon tai tapaamisten osalta, asia joudutaan saattamaan oikeuden ratkaistavaksi. Avustamme asiakastamme oikeuteen päätyvissä riidoissa kokonaisvaltaisesti. Toimintaamme kuuluu

  • arvioida perheen tilanne ja selvittää asiakkaan kanssa pitkällä tähtäimellä lapsille paras mahdollinen ratkaisu, jota lähdetään viemään eteenpäin

  • selvittää asiakkaalle oikeusprosessin vaiheet sekä sosiaalitoimen suorittaman olosuhdeselvityksen merkitys

  • selvittää asiakkaan kanssa todisteet ja todistajat tukemaan vaatimuksiamme

  • selvittää asiakkaan kanssa tarvitaanko prosessissa asiantuntijoita (esim. psykologi, psykiatri, lääkäri)

  • hoitaa oikeudenkäynti parhaalla mahdollisella tavalla

  • asiakkaan jälkineuvonta

  • olla asiakkaan saatavilla koko prosessin ajan

Lapsen etu sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä ohjaa kaikkea toimintaamme.

Epäeettinen toiminta

Emme milloinkaan kannusta asiakastamme toimimaan epäeettisesti. Valitettavan usein oikeuteen päätyvissä riidoissa kuitenkin esiintyy lapsen kannalta haitallista toimintaa vanhempien taholta. Tehtävämme on pyrkiä tunnistamaan epäeettinen toiminta ja tuomaan se esiin prosessissa, jotta oikeuden ratkaisu perustuu tosiasioihin.

Vieraannuttaminen PAS (parental alienation syndrome)

Huoltoriidan aikana on tärkeää tunnistaa vanhemman pyrkimys vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta. Vieraannuttaminen ei ole koskaan lapsen etu ja tämä on lapsen huoltolain vastaista. Ongelma syntyy siitä, että asiaan ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota tai asiaa ei tunnisteta. Vieraannuttava vanhempi saattaa hyvinkin uskottavasti esittää sosiaalityöntekijöille, tuomioistuimelle sekä asiamiehille aktiivisesti tukevansa toisen vanhemman ja lapsen tapaamisia ja yhteydenpitoa. Toimintatavat ovat kuitenkin päinvastaiset.

Vieraannuttamisen aste vaihtelee. Lievemmillään vieraannuttamisesta voi olla kyse silloin, kun vanhempi ei tunne huolta tapaamisten poisjäännistä tai ei tue tapaamisia. Tällöin vieraannuttaminen on hyvin hienovaraista ja vaikeasti tunnistettavissa. Erittäin vaikeasta vieraannuttamisesta on kyse silloin, kun vanhempi uskoo etävanhemman olevan vaaraksi ja vahingoksi lapselleen ja on valmis tekemään kaikkensa pitääkseen lapsen erossa vanhemmastaan.

Perättömät väitteet

Toisinaan huolto-oikeudenkäynnissä esitetään perättömiä väitteitä tai vihjailuja toisesta vanhemmasta. Moni on leimattu narsistiksi. Vakavimmat syytökset ovat niitä, joissa väitetään toisen osapuolen harjoittaneen seksuaalista väkivaltaa lasta kohtaan.

Ota yhteyttä
(function() {